11.01.2022 Menighedsrådsmøde Staby - Madum

09.11.2021 Menighedsrådsmøde Staby - Madum

21.09.2021 Menighedsrådsmøde Staby - Madum

17.08.2021 Menighedsrådsmøde Staby - Madum

15.06.2021 Menighedsrådsmøde  Staby - Madum

20.04.2021 Menighedsrådsmøde Staby - Madum

13.04.2021 Menighedsrådsmøde  Staby - Madum

----

Menighedsrådsmøde i Staby–Madum Menighedsråd,

tirsdag den 9/3 2021, sted.: Staby Kirke, Tidspunkt.: 15:00 – 16:00

Til stede:Ane Thomsen, Frank Weber, Arne Søgaard, Edith Bennedsgaard,Henning Rindom, Jørgen Esager, Inger Kjærgaard Andersen, Helge Thomsen, Mie Vestergaard og Kaj Jeppesen

Beslutninger er understreget!

Mødeleder: Ane

Referent: Frank Weber

Kaffe: Edith og Ane

 

1: Orientering v. formanden

Informationer

Ref. Fra møde med provsten 1/3 – Forklaringer på besparelseskrav

Planer om ny byggehåndbog på provstiets hjemmeside

Provsten vil gerne besøge MR på et møde

Biskop debat online 10/3 kl. 17.00 om gudstjenesteordning

 
 

2. Kort nyt fra Aktiv Staby v. Frank Weber

Ny købmand på vej i Staby – afgørende statusmøde 15.30 idag

Tegning af anparter fortsætter og flere tiltag er undervejs

3: Orientering v. sognepræsten.

udgår

4: Orientering fra kassereren v. Henning Rindom

udgår

 

5: Orientering fra kirkeværgerne

v. Arne Søgaard og v. Edith Bennedsgaard

Kalkning af kirkerne – udbudsmateriale under udarbejdelse

Der indhentes tilbud fra to håndværkere vi kender

 

6: Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Jørgen Esager, Henning Rindom, Arne Søgaard og Frank Weber

Vi afholder møde i uge 18 eller 19, FW indkalder til møde

 

7:Orientering ved kontaktpersonv. Jørgen Esager

Intet nyt

8: Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver – aktivitetskalender v. Inger K. Andersen, Frank Weber, Jesper W. Andersen, Ane Thomsen

Vi holder møde i uge 12 den 23/3 kl.13.30

 

9: Orientering ved medarbejderrepræsentant v. Kaj Jeppesen

Pladen er ankommet og mangler tekst

 

10: Evt.

3. april deadline til næste kirkeblad

Kirkegårdsvandring 6/5

Næste MR-møde 20/4

 

 

Regnskabsmøde

for Staby – Madum Menighedsråd

tirsdag den 9. marts 2021 kl. 14:00 i Staby Kirke.

Til stede:

Ane Thomsen, Frank Weber, Arne Søgaard, Edith Bennedsgaard, Henning Rindom, Jørgen Esager, Inger Kjærgaard Andersen, Helge Thomsen, Mie Vestergaard og Kaj Jeppesen

Referent:Frank Weber

Mødeleder: Ane Thomsen

dagsorden

godkendt

1. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2020 for Staby Kirke, 8741 CVR 10636213 afleveret 10.30 ved Knud Anton Hansen.

x

2. Gennemgang af regnskab 2020 for Madum Kirke, 8760 CVR 20103213 afleveret 17.08 ved Henning Rindum

x

Vedlagt bilag: Årsregnskab med forklaringer. Budget, art 28.feb.. Budget formål 28. febr.

Den 2. marts 2021. Vel mødt, Ane Thomsen 29 10 29 23

 

09.03.21 Regnskabsmøde        Menighedsrådsmøde Staby - Madum 

 

 

Visions- og Menighedsrådsmøde f. Staby–Madum Menighedsråd,

tirsdag den 23/2 2021, sted.: Staby Kirke, Tidspunkt.: 14:00 – 16:00

Til stede:Ane Thomsen, Frank Weber, Arne Søgaard, Edith Bennedsgaard, Henning Rindom, Jørgen Esager, Inger Kjærgaard Andersen, Jesper Wiborg Andersen, Mie og Kaj Jeppesen

Beslutninger er understreget!

Mødeleder: Ane

Referent: Frank Weber

Kaffe: Inger og Arne

 

1: Orientering v. formanden

Informationer

1/3 invitation til provstimøde med Margrethe Koch, se bilag, online

10/3 Biskoppen inv. Til møde, se bilag

Ribe Stift tilbyder seminar om MR-arbejde til nye MR-medlemmer, fl.datoer, se bilag (Doodle)

Sogneindsamling 14/3 Folkekirkens Nødhjælp

Køb af højskolesangbøger?

Indsamling DanMission Miramar

Visioner fra 2018 formuleres til én oversigt for Staby–Madum Menighedsråd

Forslag til fusion af tidligere visioner fra de to sogne godkendt, se bilag

Vedtægt kasserer.

Vedtaget, med mindre ændringer

Forretningsorden for menighedsråd

Vedtaget

Fælles hjemmeside?

Ny hjemmeside Ane, Asger og Frank ser på sagen

 

2. Kort nyt fra Aktiv Staby v. Frank Weber

Ny købmand på vej i Staby

 

3: Orientering v. sognepræsten.

Konfirmation flyttet til 22/8 uden problemer

Streaming virker fint, men overvejer at gøre det en gang pr. måned

Møde 15/3-21 i stiftsudvalg for arbejdsmiljø, online. Jesper er med i udv.

Jesper bevilges bærbar PC, Frank hjælper

 

4: Orientering fra kassereren v. Henning Rindom

Maskinpark ved de to kirker, basis og fælles. Indkøb af trailer? 

Det undersøges hvilke behov der er de to steder, og evt. beslutninger træffes senere. Evt. tilskud fra Provsti-puljen til maskinpark undersøges.

Løvsuger serviceres m.h.p. fortsat drift i den kommende sæson

Underskud i forhold til budgettet i Staby p.g.a. et par Covid19-relaterede forhold. Madums regnskab ser rigtig godt ud og sammenlægges nu med Stabys til en fælles konto. Resultat er på ca. 800.000 kr. i aktiver

 

5: Orientering fra kirkeværgerne

v. Arne Søgaard og v. Edith Bennedsgaard

Arne – intet nyt

Edith – forslag om fælles indhentning af tilbud til kalkning af kirkerne

Vi indhenter tre tilbud på en samlet opgave med kalkning af de to kirker

 

6: Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Jørgen Esager, Henning Rindom, Arne Søgaard

Udvalget holder møde i Staby Præstegård den 2. marts kl. 14:30. 

 

7:Orientering ved kontaktpersonv. Jørgen Esager

Arbejdsbeskrivelse for ny organist udarbejdet og stillingsopslag skrevet, sættes på Jobnet om ca. 14 dage plus lokale opslag.

8: Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver – aktivitetskalender v. Inger K. Andersen, Frank Weber, Jesper W. Andersen, Ane Thomsen

Vi holder møder snarest muligt

 

9: Orientering ved medarbejderrepræsentant v. Kaj Jeppesen

Nyt skilt ved Staby-stenen

 

10: Evt.

3. april deadline til næste kirkeblad

.

23.02.21 Menighedsrådsmøde Staby - Madum

04.02.21 Menighedsrådsmøde Staby - Madum

03.11.20 Menighedsrådmøde  Staby Staby Madum

03.11.20 Konstituerende møde Staby - Madum Menighedsråd

22. 09.20 Menighedsrådsmøde Staby Staby Madum

18.08.20 Menighedsmøde Staby, Staby Madum

16.06.20 MenighedsrådsmødeStaby Madum

10.03.20 Menighedsrådsmøde og regnskabsmøde Staby_regnskab, Staby, Staby Madum.

14.01.20 Menighedsrådsmøde Staby Staby Madum Bilag 1

14.11.19 Menighedsrådsmøde Staby Madum Staby Bilag 1

17.09.19 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum

20.08.19 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum. Bilag 1.

18.06.19 Menighedsrådsmøde Staby   Staby Madum  Bilag 1  Bilag 2

15.05.19 Menighedsmøde Staby

09.04.19 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum,Billag 1,Bilag 2.

12.03.19 Menighedsrådsmøde Regnskab Staby, Staby, Staby Madum

15.01.19 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1

13.11.18 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1

18.09.18 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1

21.08.18 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1.

12.06.18 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum

24.04.18 Menighedsrådsmøde Staby Madum

10.04.18 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum Bilag 1

13.03.18 Menighedsrådsmøde Staby, Bilag 1, Staby Bilag 2.

16.01.18. Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1.

14.11.17 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1

26.10.17 Ekstraordinært menighedsrådsmøde Staby Madum,

19.09.17 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1.

15.08.17 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum.

13.06.17. Menighedsrådsmøde Staby, Bilag 1, Staby Madum.

04.04.17 Menighedsrådsmøde Staby, Bilag 1, Bilag 2, Staby Madum, Bilag 1.

14.03.17 Menighedsrådsmøde Staby Madum, Bilag 1,Bilag 1a, bilag 1b. Info Nissum Fjord Park. Staby

21.02.17. Menighedsråds/visionsmøde Staby Madum, Bilag 1

24.01.17 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1, Bilag 2

08.11.16. Menighedsrådsmøde Konstituerende. Staby, Bilag 1,

20.09.16 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1

16.08.16 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1

22.06.16 Menighedsrådsmøde Staby, Bilag 1, Bilag 2. Staby Madum, Bilag 1, Bilag 2

12.04.16 Menighedsrådsmøde Staby, Bilag , Staby Madum, Bilag 1

15.03.16 Menighedsrådsmøde Staby,  Staby Madum, Bilag 1

12.01.16 Menighedsrådsmøde Staby, Staby Madum, Bilag 1

17.11.15 Menighedsrådsmødet Staby Madum, Bilag1, Bilag 2

17.11.15 Menighedsrådsmødet Staby Bilag 1

22.09.15.Menighedsrådsmødet Staby, Madum. Aktivitetskalenderen.

22.09.15 Menighedsrådsmødet Staby, Brev vedr. Luthers Reformation.

18.08.15 Menighedsrådsmødet Staby, Bilag 1a. Budget 1.

18.08.15 Menighedsrådsmødet Staby og Madum, Bilag 1, Bilag 2.

16.06.15 Menighedsrådsmødet Staby  Bilag 1,  2,  3

16.06.2015 Menighedsrådsmødet Staby og Madum Bilag 4,,   5,   6

24.03.2015 Menighedsrådsmødet Staby,    Staby Madum,    Aktiviteter/1. bilag.

27.01.2015 Menighedsrådsmødet Staby og Staby, Madum.,Aktivitetskalender, Orienteringbrev fra Niels Henrik Arendt, Seværdighedsskilt Staby.

Menighedsrådsmøde Staby 18. november 2014

Bilag 1

Menighedsrådsmøde Staby Madum 18. november 2014

Bilag: Aktiviteter

Menighedsrådsmøde Staby den 16. september 2014

Bilag 1

Staby menighedsrådsmøde 19. august 2014

Bilag 1

Fælles menighedsrådsmøde Madum, Staby 19. august 2014

Bilag 1a

Debat om gudstjenesten

Fælles menighedsrådsmøde Madum Staby den 24. juni 2014

Bilag 1

Bilag 2

Staby Menighedsrådsmøde den 24. juni 2014

Fælles menighedsrådsmøde Madum Staby 8. april 2014

Bilag 1

Menighedsrådsmøde Staby 8. april 2014

Fælles menighedsrådsmøde Madum Staby 18. marts 2014

Regnskabsmøde Staby 18. marts 2014

Menighedsrådsmøde Madum Staby 28 januar 2014

Bilag - 2

Menighedsrådsmøde Staby 28. januar 2014

Bilag 1

Menighedsrådsmøde Madum, Staby den 12. november 2013

Mødeliste for Staby Madum Menighedsråd 2014

Bilag - aktiviteter

Menighedsrådsmøde Staby den 12.november 2013

Menighedsrådsmøde Madum Staby 24. september 2013

Bilag: Aktiviteter

Menighedsrådsmøde Staby den 24. september 2013

Menighedsrådsmøde Madum Staby den 27. august 2013

Bilag: aktiviteter august 2013 - 14

Menighedsrådsmøde Staby den 27. august 2013

Menighedsrådsmøde Madum Staby den 18. juni 2013

Bilag: aktiviteter 2013 - 14

Menighedsrådsmøde Staby den 18. juni 2013

Menighedsrådsmøde Madum, Staby den 16. april 2013

Bilag - 16. april 2013

Menighedsrådsmøde Staby den 16. april 2013

Regnskabs møde Staby den 12. marts 2013

Regnskabs møde Staby Madum den 12. marts 2013

Menighedsrådsmøde Staby den 15. januar 2013

Menighedsrådsmøde Staby Madum den 15. januar 2013

Menighedsrådsmøde Madum den 15. - 01. - 2013

Menighedsrådsmøde Madum den 20. - 11. - 2012

 Menighedsrådsmøde Staby Madum den 20. - 11. - 2012

Staby Menighedsrådsmøde den 20. - 11. - 2012

Bilag 1

Konstituerende møde i Staby Menighedsråd den 20. - 11. - 2012

Mødeliste 2013

Staby Menighedsrådsmøde den 25. - 09. - 2012

Madum Menighedsrådsmøde den 25. - 09. - 2012

Fælles menighedsrådsmøde Staby Madum 25. - 09. - 2012

Menighedsrådsmøde Staby Madum 21. - 08. - 2012

Menighedsrådsmøde Staby 21.- 08. - 2012

Menighedsrådsmøde Madum 21. - 8. - 2012

Menighedsrådsmøde Staby Madum 14. - 6. - 2012

Menighedsrådsmøde Staby 14. - 6. - 2012

Menighedsrådsmøde Madum 14. - 6. 2012

Menighedsrådsmøde Staby Madum 17. - 4. - 2012

Menighedsrådsmøde Staby 17. - 04. - 2012

Menighedsrådsmøde Madum 17. - 4. -2012

Menighedsrådsmøde Staby 13. - 3.- 2012

Regnskabsmøde Staby og Madum 13. - 3. - 2012

Mødeliste 2012 Staby Madum Møderne er offentlige

Menighedsrådsmøde Staby 24. - 1. -  2012

Menighedsrådsmøde Staby Madum 24. - 1. 2012

Menighedsrådsmøde Staby Madum 8. - 11. 2011

Menighedsrådsmøde Staby Madum 27. - 9. 2011

Menighedsrådsmøde Staby Madum 16. - 8. 2011

Menighedsrådsmøde Staby Madum 21.- 6. -2011

Menighedsrådsmøde Staby Madum 5. - 4. - 2011

Regnsskabsmøde Staby Menighedsråd 29. - 3. - 2011

Mødeliste 2011 Staby Madum. Møderne er offentlige

Menighedsrådsmøde Staby Madum 19. - 1. -2011

Menighedsrådsmøde Staby 19. - 1. - 2011

Menighedsrådsmøde Staby 9. - 11. 2010

Menighedsrådsmøde Staby, Madum 9. - 11. - 2010

Menighedsrådsmøde Staby Madum 22. september 2010

Menighedsrådsmøde Staby 12. august 2010

Menighedsrådsmøde Staby 25. maj 2010

Referat 20. - 4. - 10

Fælles menighedsrådsmøde Madum og Staby 18.3.10

Referat 18/3 Regnskabsmøde

Referat 27. - 1. 2010