Mødeliste for Staby Madum Menighedsråd 2018. Møderne er offentlige. Oversigten vedlægges her.