Mødeliste for Staby - Madum Menighedsråd 2021

Møderne er offentlige og foregår i Staby Præstegård

med undtagelse af menighedsmødet 11/5.

Menighedsrådsmøde 12/1     kl. 14 – 16. Dette møde er AFLYST. I stedet er der møde i Staby Kirke den 4/2 kl. 9 - 11.

Regnskabsmøde 9/3   Kl. 14 - 16

Menighedsrådsmøde 13/4   Kl. 14 - 16

Menighedsmøde 11/5   i Staby Sognegård kl. 19.00 – 21.00

Menighedsrådsmøde 15/6   kl. 19.00 – 21.30

Menighedsrådsmøde 17/8   kl. 19.00 – 21.30

Menighedsrådsmøde 21/9     kl. 14 – 16

Menighedsrådsmøde, konstituerende 9/11     kl. 14 – 16