’Varm onsdag’

’Aktiv Staby’ og Staby – Madum Menighedsråd er gået sammen om at lave en ugentlig hyggestund i ’Den lille Sal’ i Staby Sognegård hver onsdag fra 9:30. Enhver er velkommen og man kan komme og gå som det passer ind i eget program. Vi starter i år den 4. oktober, og forløbet strækker sig hen over vinteren frem til engang i marts.

Der startes med to eller tre sange, derefter er der kaffe og rundstykker (Pris 20 kr.). Herefter spilles der kort, brætspil og strikkes/eller anden form for husflid. ’Varm onsdag’ slutter kl. 12:00.

Er man gangbesværet eller på anden måde gerne vil have et lift, så kan man ringe til Gunnar Thesbjerg tlf. 9749 2080, 4041 4105. Det er en ordning som er gratis og indeholder også tilbud om, at man tager rollatoren eller kørestolen bag i bilen.