Borgermøde/menighedsmøde

i Madum og Staby Sogn

i Staby Præstegård, Nørrevej 5, 6990 Ulfborg     Madum Sogn 14. maj og Staby Sogn 15. maj, læs mere i nedenstående.

 For Madum Sogn - tirsdag d. 14. maj kl. 19.00 (Bemærk det foregår ikke i Madum Forsamlingshus).

Sammenlægning af menighedsråd.

På mødet skal der tages stilling til forslag fra menighedsrådet om sammenlægning med menighedsrådet i Staby Sogn. Borgere i Madum Sogn, som er medlem af folkekirken, og borgere, som har løst sognebånd til sognet, har stemmeret.

--------------

For Staby Sogn onsdag d. 15. maj kl. 19.00

Sammenlægning af menighedsråd

På mødet skal der tages stilling til forslag fra menighedsrådet om sammenlægning med menighedsrådet i Madum Sogn. Borgere i Staby Sogn, som er medlem af folkekirken, og borgere, som har løst sognebånd til sognet, har stemmeret.

----

Kirkens årsmøde vil også indeholde:

Redegørelse for sidste års regnskab, og budgettet for det kommende år. Ligeledes vil der blive fortalt om menighedsrådets arbejde i det sidste år og fremadrettet.

 

Alle er velkommen

 

Staby og Madum Menighedsråd