Organist søges, beskrevet i nedenstående tekst (kan blive læst op, hvis man klikker på ikonet i venstre hjørne, og derefter på pilen 'play'), men kan også læses HER

Organist søges Stillingen som organist ved Staby og Madum Kirker er ledig pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Stilling er på 12 timer pr. uge.

Vi ønsker os en dygtig organist, som vil indgå i et positivt samarbejde med vores kirkesanger, præst og det øvrige personale, om at give sognenes beboere de bedste mulige oplevelser omkring kirkerne. En person, der som musiker kan være med til, at understrege musikkens betydning for de kirkelige handlinger og det kirkelige liv.

Menighedsrådet ønsker, at skabe den bedste arbejdsplads for de ansatte i vores kirker, og hjælper gerne med efteruddannelse, råd og vejledning. Vi ønsker, at vores personale føler sig værdsatte, og sætter pris på en positiv dialog og indbyrdes respekt.

Som organist skal du bl.a.;

- medvirke ved gudstjenester, bryllupper, begravelser og andre kirkelige handlinger i kirkerne

- gudstjenester på Aktivcenteret i Ulfborg

- deltage i sognemøder

- være med til at arrangere salmesangsaftner

- deltage i undervisning og aktiviteter for minikonfirmander og konfirmander

- andre arrangementer lavet af menighedsrådet

Derudover er der korvirksomhed for både børn og voksne.Enkelte arrangementer bliver lavet i samarbejde med nabosognene.

Der er tale om en honorarlønnet stilling med et samlet årligt timetal på 640 timer.

Som vores nye organist vil du få unik mulighed for at blive udfordret fagligt.

Orglet i Madum Kirke er således et Marcussen & Søn fra 1964 bygget til Agedrup Kirke på Fyn, siden opstillet i Madum Kirke i 2016, hvor det er ny istandsat. Orgelet har 7 stemmer, 1 manual og pedalværk. Mekanisk traktur og registrator.

Orgelet i Staby Kirke er også et Marcussen & Søn fra 1942. Mekanisk traktur og registratur. 7 stemmer, 1 manual samt anhangspedal. Orgelet er gennem restaureret i 2014. Derudover er der klokkespil med manual i Staby Kirke.

Der er el -klaver af modellen Yamaha CLP – 645 i Staby Kirke og i præstegården indkøbt efter 2017.

Staby og Madum Sogne har ca. 750 folkekirkemedlemmer. Menighedsrådet arbejder på tværs med skoler og de forskellige foreninger. Især i sommerhalvåret er de to kirker velbesøgt til gudstjenester af turister.

Du får med andre ord en unik chance for at deltage i vores spændende kirkeliv, og være med til at udvikle vores fremtidige retning på både arbejdspladsen og for vores medlemmer.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jørgen Esager på telefonnummer 30 44 15 86/ mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Jørgen Esager, Majsvænget 5B, 6990 Ulfborg eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fra den 20. – 21. april 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.